ENERGIE IN DE WONINGBOUW

GemeenteTool

In 3 stappen inzicht in verduurzamen woonwijk

Deze tool geeft een indicatie van de mogelijkheden om woonwijken te verduurzamen. Het kan gebruikt worden als een eerste en snelle stap om globaal inzicht te krijgen in de effecten van verschillende verduurzamingsmaatregelen op het gebied van energie, CO2, netwerkimpact en kosten. De tool is niet uitputtend. Voor een meer diepgaande analyse wordt verwezen naar de ScenarioTool.nl

1. Typering woonwijk


Kies een woningtype:

  • Selecteer hier de woningtypen die u wil meenemen in de berekeningen. Kies vervolgens het aantal en het bouwjaar van de woningen. Voor de bouwjaarklassen is gekozen om deze overeen te laten komen met de gebruikte klassen door het CBS

Bekijk energieverbruik en isolatiekwaliteit

Energieverbruik en isolatiekwaliteit

Gemiddeld verbruik en isolatiekwaliteit per type woning

10 kWh warmte komt ongeveer overeen met 1 m3 aardgas

Vrijstaand

Verbruik t.b.v. ruimteverwarming (kWh/jaar) Verbruik t.b.v. warm tapwater (kWh/jaar) Huishoudelijk elektriciteitsverbruik (kWh/jaar)

Isolatiekwaliteit

Energielabel

2/1 kap

Verbruik t.b.v. ruimteverwarming (kWh/jaar) Verbruik t.b.v. warm tapwater (kWh/jaar) Huishoudelijk elektriciteitsverbruik (kWh/jaar)

Isolatiekwaliteit

Energielabel

Rij

Verbruik t.b.v. ruimteverwarming (kWh/jaar) Verbruik t.b.v. warm tapwater (kWh/jaar) Huishoudelijk elektriciteitsverbruik (kWh/jaar)

Isolatiekwaliteit

Energielabel

Appartement

Verbruik t.b.v. ruimteverwarming (kWh/jaar) Verbruik t.b.v. warm tapwater (kWh/jaar) Huishoudelijk elektriciteitsverbruik (kWh/jaar)

Isolatiekwaliteit

Energielabel

Energieverbruik en isolatiekwaliteit woonwijk


10 kWh warmte komt ongeveer overeen met 1 m3 aardgas
Warmteverbruik (kWh/jaar)


Elektriciteitsverbruik (kWh/jaar)


De kwaliteit in de woonwijk is gebaseerd op de slechtse isolatiekwaliteit van de geselecteerde woningen
Huidige kwaliteit isolatie woonwijk


CO2-uitstoot (ton/jaar)

Sluiten

2. Beschrijving scenario's


Scenario 1

Scenario 2

De huidige kwaliteit van de woonwijk is gebaseeerd op de slechtse isolatiekwaliteit van de geselecteerde woningen. Verbetert u hier de isolatiekwaliteit, dan zal dat alleen gevolgen hebben voor de woningtypen met een mindere isolatiekwaliteit.

Isolatiekwaliteit

Slecht
Matig
Goed
Uitstekend

Isolatiekwaliteit

Slecht
Matig
Goed
Uitstekend
Selecteer hier de verwarmingstechnieken die u per woningtype wil toepassen. De HR-ketel is de referentie. De technieken worden gelijk verdeeld over het aantal woningen. Bijvoorbeeld bij het selecteren van vier verwarmingstechnieken voor een woningtype, komt elke warmtetechniek in 25% van het aantal woningen.

Verwarmingstechnieken in wijk

De HR-ketel is in Nederland de meest toegepaste warmte-installatie en verzorgt in circa 90% van de woningen voor ruimteverwarming en warm tapwater. De HR-ketel is zeer betrouwbaar, maar scoort minder op duurzaamheid door het gebruik van aardgas. Lees meer

HR-ketel

Een all-electric warmtepomp gebruikt gratis duurzame energie uit de bodem of de buitenlucht om de woning te verwarmen en warm tapwater te leveren. Deze systemen zijn zeer duurzaam, wanneer ze worden toegepast in een goed geïsoleerde woning met lagetemperatuurverwarming. Wel moet er vaak wat extra ruimte zijn in en om het huis. Zo zal om altijd voldoende warm water te kunnen leveren een warmwaterboiler geplaatst moeten worden. Lees meer

All electric

Een hybride warmtepomp combineert een warmtepomp op buitenlucht of ventilatielucht met een HR-ketel (of eventueel een warmtenet-aansluiting). De installatie gebruikt energie uit de lucht en een beetje elektriciteit om de woning te verwarmen. Voor de productie van tapwater, of wanneer de buitentemperatuur te laag is, springt de HR-ketel (of het warmtenet) bij. Zo is het mogelijk om in bestaande woningen, die niet optimaal geïsoleerd zijn, toch maximaal gebruik te maken van een duurzame warmtepomp. Lees meer

Hybride warmtepomp

Bij warmtenetten wordt warmte geleverd door een externe bron. De bron van de warmte kan bijvoorbeeld een energiecentrale, afvalverbrandingsinstallatie of een biomassaketel zijn. Het ruimtegebruik in de woning is minimaal, er hoeft slechts een kleine warmte-afleverset geplaatst te worden. Lees meer

Warmtenet

Een pelletketel gebruikt houtpellets om de woning te verwarmen. In tegenstelling tot een sfeerhaard, is dit systeem bedoeld om de complete woning gedurende het hele jaar te verwarmen en warm tapwater te leveren. Voor de warmtapwatervoorziening zal een warmtapwaterboiler geplaatst moeten worden. Lees meer

Houtketel

Verwarmingstechnieken in wijk

De HR-ketel is in Nederland de meest toegepaste warmte-installatie en verzorgt in circa 90% van de woningen voor ruimteverwarming en warm tapwater. De HR-ketel is zeer betrouwbaar, maar scoort minder op duurzaamheid door het gebruik van aardgas. Lees meer

HR-ketel

Een all-electric warmtepomp gebruikt gratis duurzame energie uit de bodem of de buitenlucht om de woning te verwarmen en warm tapwater te leveren. Deze systemen zijn zeer duurzaam, wanneer ze worden toegepast in een goed geïsoleerde woning met lagetemperatuurverwarming. Wel moet er vaak wat extra ruimte zijn in en om het huis. Zo zal om altijd voldoende warm water te kunnen leveren een warmwaterboiler geplaatst moeten worden. Lees meer

All electric

Een hybride warmtepomp combineert een warmtepomp op buitenlucht of ventilatielucht met een HR-ketel (of eventueel een warmtenet-aansluiting). De installatie gebruikt energie uit de lucht en een beetje elektriciteit om de woning te verwarmen. Voor de productie van tapwater, of wanneer de buitentemperatuur te laag is, springt de HR-ketel (of het warmtenet) bij. Zo is het mogelijk om in bestaande woningen, die niet optimaal geïsoleerd zijn, toch maximaal gebruik te maken van een duurzame warmtepomp. Lees meer

Hybride warmtepomp

Bij warmtenetten wordt warmte geleverd door een externe bron. De bron van de warmte kan bijvoorbeeld een energiecentrale, afvalverbrandingsinstallatie of een biomassaketel zijn. Het ruimtegebruik in de woning is minimaal, er hoeft slechts een kleine warmte-afleverset geplaatst te worden. Lees meer

Warmtenet

Een pelletketel gebruikt houtpellets om de woning te verwarmen. In tegenstelling tot een sfeerhaard, is dit systeem bedoeld om de complete woning gedurende het hele jaar te verwarmen en warm tapwater te leveren. Voor de warmtapwatervoorziening zal een warmtapwaterboiler geplaatst moeten worden. Lees meer

Houtketel

Geef hier aan hoeveel zonPV u in de wijk wil toepassen. Bij 100% worden alle daken zoveel mogelijk vol gelegd.

ZonPV op aantal daken

0%

100%

0%

100%

De bijdrage van zonneboilers is in de GemeenteTool beperkt tot warm tapwater. Bij 100% zon-thermisch zullen zonneboilers ca. 50% van de warm tapwatervraag dekken.

ZonTh op aantal daken

0%

100%

0%

100%

Geef hier aan hoeveel elektrische auto's u in de wijk wil toepassen. Bij 100% heeft elke woning een elektrische auto.

Elektrisch vervoer

0%

100%

0%

100%

3. Resultaten


Resultaten op niveau:

Wijk
Gemiddeld/woning
Energie
CO2
Netwerk
Kosten
U heeft nog niet alle benodigde invoervelden ingevuld om de resultaten te kunnen laten zien.

Totale energievraag (finaal)

Totale CO2-uitstoot
Nederland wil in 2050 CO2-neutraal zijn. De target ligt dus op 100% CO2-besparing in de woningbouw ten opzichte van de huidige uitstoot. Lees meer
Total cost of ownership
De 'total cost of ownership' geeft weer wat de totale jaarlijkse kosten zijn voor een bepaald scenario. In deze kosten zijn meegenomen de jaarlijkse energiekosten voor de eindgebruiker (commodity, transport en belastingen) en de jaarlijkse afschrijvingskosten voor apparaten, infrastructuur en isolatie. Voor de berekening van de jaarlijkse afschrijvingskosten worden de totale investeringen simpelweg gedeeld door de afschrijvingstermijn. De afschrijvingstermijn voor apparaten is 15 jaar, voor infrastructuur 50 jaar en isolatie 30 tot 50 jaar afhankelijk van de kwaliteit van isolatieverbetering. De commoditykosten (leveringskosten) voor energie en investeringkosten voor infrastructuur kunnen worden aangepast bij de uitgangspunten.
Netwerkbelasting (elektriciteit)
Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is nu berekend op gemiddeld 1-1,5 kWe per woning. Het huidige elektriciteitsnetwerk is daarmee niet ontworpen om grootschalig te verwarmen met elektrische warmtepompen, elektrisch te koken, veel zonnestroom te verwerken en elektrische auto’s op te laden. De komende decennia zullen netwerkbeheerders dus druk aan de slag gaan om bestaande elektriciteitsnetwerken te verzwaren om de toepassing van duurzame technologieën bij huishoudens mogelijk te maken. Dit is een arbeidsintensieve, tijdrovende, maar ook een kostbare opgave. Om de kosten te minimaliseren moet de benodigde vraag zoveel mogelijk beperkt worden. Weten wat de huidige situatie in de wijk is neem dan contact op met de regionale netwerkbeheerder.

Bekijk uitgangspunten

Belangrijkse parameters berekeningen aanpassen

Beginwaarden

CO2-emissies

Elektriciteit
Gas
Warmte
Hout
Leveringskosten (excl EB en BTW)
Onderstaande prijzen zijn exclusief energiebelasting en BTW. De gebruikte standaard kentallen voor kosten komen ongeveer overeen met de volgende consumentenprijzen inclusief EB en BTW:
  • Elektriciteit: €0.04/kWh excl. EB en BTW = €0.20/kWh incl. EB en BTW
  • Gas: €0.02/kWh excl. EB en BTW = €0.60/m3 incl. EB en BTW
  • Warmte: €0.01/kWh excl. EB en BTW = €24/GJ incl. BTW en BTW
Elektriciteit
Gas
Warmte
Hout

Kosten infrastructuur

Elektriciteit
Gas
Warmte
Hout

CO2-target

Target CO2-reductie
Nederland wil in 2050 CO2-neutraal zijn. De target ligt dus op 100% CO2-besparing in de woningbouw ten opzichte van de huidige uitstoot. Lees meer

Netwerkbelasting

Huidig maximum netwerkbelasting
Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is nu berekend op gemiddeld 1-1,5 kWe per woning. Het huidige elektriciteitsnetwerk is daarmee niet ontworpen om grootschalig te verwarmen met elektrische warmtepompen, elektrisch te koken, veel zonnestroom te verwerken en elektrische auto’s op te laden. De komende decennia zullen netwerkbeheerders dus druk aan de slag gaan om bestaande elektriciteitsnetwerken te verzwaren om de toepassing van duurzame technologieën bij huishoudens mogelijk te maken. Dit is een arbeidsintensieve, tijdrovende, maar ook een kostbare opgave. Om de kosten te minimaliseren moet de benodigde vraag zoveel mogelijk beperkt worden. Weten wat de huidige situatie in de wijk is neem dan contact op met de regionale netwerkbeheerder.
Groene elektriciteit is elektriciteit afkomstig uit duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie. Lees meer
Groene warmte is warmte afkomstig uit duurzame bronnen, zoals warmte uit een biomassa- of geothermiecentrale. Lees meer
Groen gas is gas afkomstig uit duurzame bronnen, dit kan biogas zijn, maar ook (gemethaniseerd) waterstof uit overschotten van wind en zon. Lees meer
Met het aanvinken van deze optie worden de verwachte CO2-emissiefactoren en energieprijzen voor het jaar 2035 gebruikt uit de Nationale Energieverkenning 2016 (NEV)

Sluiten